Stichting PCBO

PCBO De Gong is een van de 28 scholen voor protestants christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. Deze scholen behoren tot de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Apeldoorn. De 28 scholen hebben samen ruim 6400 leerlingen en ruim 600 medewerkers.

Het bureau van de Stichting PCBO ondersteunt de 28 scholen. Het bureau draagt zorg voor een stabiele, betrouwbare en proactieve bedrijfsorganisatie.
De Stichting PCBO heeft een eigen motto. Dit motto luidt: ‘Kinderen Centraal’.

 De plannen en beleidsvoornemens 2011-2015 zijn samengevat in het Strategisch Meerjaren Beleidsplan: 'Verantwoord ondernemen voor goed onderwijs' en kunt u hier downloaden.

Stichting PCBO Apeldoorn
Raad van Bestuur: Drs. G. Nijmeijer, voorzitter Raad van Bestuur
Bureau Stichting PCBO
Bezoekadres:
Jean Monnetpark 27
7336 BA Apeldoorn

Postadres:
Postbus 2741
7301 EE Apeldoorn

T: 055- 5 22 44 77
F: 055- 5 78 81 58
I: www.pcboapeldoorn.nl
E: info@pcboapeldoorn.nl